Dofinansowanie OSP

marszakowskiData:16.06.2014

Dziś, 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Wojewóztwa Podlaskiego podpisane umowy o przyznanie pomocy finansowej gminom na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży Pożarnych.  Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali: marszałek Jarosław Dworzański Marszałek Województwa oraz wicemarszałkowie Mieczysław Baszko i Walenty Korycki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele gmin oraz reprezentanci jednostek OSP, którym pomoc finansowa została przekazana. OSP Raczki otrzymało dofinansowanie w kwocie 4000 zł.

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/region/Zarzad_Wojewodztwa_wspiera_Ochotnicza_Straz_Pozarna_w_regionie.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublisheddefault.h

Leave a Reply