Kondolencje

W dniu 17 września 2021 roku zmarł wieloletni członek i założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierciochach druh Jan Barszczewski. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz druhom z OSP Wierciochy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Data: 11.09.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 11 września 2021 roku w remizie OSP o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
  • Zarządu OSP
  • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 2. Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 3. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 6. Zakończenie zebrania.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Data: 30.07.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 30 lipca została podpisana umowa z MOTO-TRUCK Sp. z o.o. Kielce na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz.

Zebrania i zawody

Data: 24.06.2021

W dniu 24.06.2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raczkach. Na posiedzeniu ustalono terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz termin zawodów sportowo-pożarniczych.

Terminy zebrań:

 1. OSP Sidory – 12.07.2021 godz. 19.00
 2. OSP Stoki – 13.07.2021 godz. 19.00
 3. OSP Sucha Wieś – 14.07.2021 godz. 19.00
 4. OSP Wierciochy – 16.07.2021 godz. 19.00
 5. OSP Raczki – 11.09.2021 godz. 18.00

Zawody sportowo- pożarnicze odbędą się w dniu 11.07.2021 r godz. 13.00 na stadionie sportowym w Raczkach

Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 16.09.2021 o godz. 10.00

Nawałnica

Data: 24.06.2021

Wyjazdy do 7 interwencji po przejściu nawałnicy w gminie Raczki. Powalone drzewo w Jaśkach w pierwszej i drugiej linii, zerwany dach z budynku mieszkalnego w Ziółkowie, powalone drzewo na linię NN i drogę w miejscowości Moczydły. Powalone drzewo w Dowspudzie, Chodźkach na linię ŚN, przy urzędzie gminy i szkole podstawowej.

Przygnieciony ciągnikiem

Data:20.06.2021

W niedzielę po południu (19.59) służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku podczas prac polowych w Jankielówce . Zgrabiający siano 29-letni mężczyzna zjechał do rowu i został przygnieciony przez ciągnik. Doszło do zatrzymania akcji serca. Mężczyzna był reanimowany. Udało mu się przywrócić czynności życiowe. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Suwałkach.

Konsultacje do projektu Ustawy

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy OSP, przedstawiam ankiety z prośba o wypełnienie i przesłanie do ZG ZOSP RP.

 1. Ankieta dotycząca organizacji systemu ratowniczego
 2. Ankieta dotycząca spraw organizacyjnych OSP, munduru oraz statutu.
 3. Ankieta dotycząca finansowania jednostek OSP
 4. Ankieta dotycząca działalności społecznej OSP- orkiestry, MDP.
 5. Ankieta dotycząca dodatku do emerytury.

Pełna informacja nt. konsultacji znajduje się pod adresem: zosprp.pl/konsultacje

Read more

Read more

1 2 3