Dziki w jeziorze

dziki bolestyData:20.04.2017

Interwencja zastępu strażaków po zgłoszeniu o martwych dzikach w jeziorze Bolesty.

Trzy dziki, które prawdopodobnie utopiły się podczas ubiegłej zimy strażacy wyłowili z jeziora Bolesty i przekazali do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach.

Pożar domu

pozar kamionkaData:19.04.2017

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Kamionka Stara. OSP Raczki wezwane alarmowo do pomocy przy gaszeniu pożaru. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie energetyczne.

Wypadek w Rudnikach

Data: 11.04.2017 (zdjęcia)

Wymuszenie pierwszeństwa przez samochód osobowy Honda przyczyną zderzenia z samochodem Audi na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 655 Raczki- Suwałki z drogą powiatową Raczki- Bakałarzewo. W akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, policja.

 

Obwodnica Raczek

moczydłyData:05.04.2017

Wymuszenie pierwszeństwa przez samochód Ford Mondeo przyczyną dachowania samochodu jadącego od strony Augustowa do Olecka na Obwodnicy Raczki. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, policja.

Pierwsze decyzje ws. projektów dotyczących Bezpieczeństwa na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu

15 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru wynosi ponad 291 mln euro. Termin składania pełnych wniosków aplikacyjnych to koniec czerwca br.

Przypominamy, że Gmina Raczki jest jednym z partnerów w realizacji projektu „Współpraca służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”

Zrzut ekranu (16)_LI

Zakup motopompy TOHATSU VC82ASE

DSCF9347Data:06.03.2017

Zgodnie z umową dotacji Nr 003/17/B-LZ/PZ-1208/D z dnia 21 lutego 2017 roku zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach w dniu 6 marca zakupiona została motopompa pożarnicza TOHATSU VC82ASE.

Zakup motopompy realizowany był w ramach projektu pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Raczki” w działaniu z zakresu określonego przez WFOŚiGW  – „Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ).”

Wydatki kwalifikowane na zakup motopompy w kwocie 34.071,00 zł, z tego sfinansowane:

  • 20.442,60 zł  – ze środków WFOŚi GW w Białymstoku,
  • 13.628,40 zł – ze środków własnych OSP.

Alarm w dobrej wierze

Data:06.03.2017

Prawdopodobny pożar sadzy w kominie przyczyną wyjazdu zastępu strażaków. Kierowca jadący w stronę Augustowa drogą S-8 zgłosił do MSK Suwałki pożar sadzy w miejscowości położonej po lewej stronie drogi. Po alarmowym przejeździe nie stwierdzono pożaru.

Ćwiczenia z segregacji medycznej

20170226_121610Data: 26.02.2017r.

Przeprowadzono ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych. Druhowie poznali zasady działania przy zdarzeniach masowych. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z charakteryzacją osób poszkodowanych. Szkolenie przeprowadził Łukasz Piłat. 

16990320_1333046213457094_1507609971_o   17016523_1333046133457102_1898351076_o

Dofinansowanie z WFOŚiGW

wfosigw-bialystok-logo-jpgWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Uchwałą Zarządu nr 25/2017 z dnia 12.01.2017 roku przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach dotację w kwocie do 20 442,60 zł na dofinansowanie zadania pn. ,,Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach”. Celem strategicznym zadania jest usuwanie skutków powstałych zagrożeń środowiska.

Kondolencje

zniczData:22.02.2017

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” Albert Einstein

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składamy druhowi Zbigniewowi Bubrowskiemu.

Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Raczkach w dniu 25.02.2017 o godz. 10.00

Fałszywe alarmy

fałszywy alarmData:18.02.2017

W dniach 17-18.02.2017 roku z powodu uruchomienia czujki p.poż w Kordegardzie w Doswpudzie nastąpiły dwa fałszywe alarmy pożarowe. Po przybyciu strażaków do remizy wyjazdy zostały odwołane.

Dachowanie

suchaw15.02.2017Data: 15.02.2017

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze przyczyną dachowania samochodu osobowego w miejscowości Sucha Wieś. W działaniach ratowniczych uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, policja.

Ćwiczenia – segregacja medyczna podczas zdarzeń masowych

Zapraszamy w dniu 26.02.2017r. (Niedziela) o godz. 12.00 na ćwiczenia z segregacji medycznej podczas zdarzeń masowych. Zajęcia poprowadzi Łukasz Piłat.

W związku z dużym prawdopodobieństwem występowania dużych i tragicznych w skutkach wypadków na drogach w naszym rejonie operacyjnym, chcemy wyprzedzić te zdarzenia i się solidnie przygotować. Najgorszą dla ratownika sytuacją jest niemoc i bezsilność w obliczu zagrożenia. Tak jest właśnie podczas wypadków kiedy nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim poszkodowanym na raz. Liczba ludzi biorących udział w wypadku może być bardzo duża. Przypomnijmy też że druhowie OSP Raczki niemal zawsze są pierwsi na miejscu zdarzenia. O priorytetach w działaniu i sposobach wyznaczania osób, którym w pierwszej kolejności należy udzielać pomocy będziemy mówić na najbliższym spotkaniu. Zapraszamy osoby biorące udział w wyjazdach alarmowych na szkolenie.

 Zdj. KM PSP Brzesk

1 2 3 25