VI Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego

W dniach 23 – 24 czerwca 2017 roku w okolicach miejscowości Rajgród na terenie powiatu grajewskiego odbędą się VI Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy „RAJGRÓD 2017″.
Dwudniowe Warsztaty są przedsięwzięciem przynoszącym znakomite efekty w zakresie sprawdzenia i doskonalenia możliwości potencjału ratowniczego podczas realizacji procedur w obszarze ratownictwa medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uzyskane w ten sposób przygotowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych jest na codziennie wykorzystywane do ratowania życia osób, które uległy wypadkom podczas zdarzeń drogowych lub podczas wykonywania prac np. w leśnictwie, budownictwie, rolnictwie czy podczas uprawiania sportów i turystyki oraz w innych dziedzinach działalności. Celem przedsięwzięcia jest jak najszersze upowszechnianie ratownictwo medycznego w jak największej ilości jednostek OSP, szczególnie takich, które funkcjonują z dala od miast powiatowych i są niekiedy pierwszym przybyłym na miejsce zdarzenia podmiotem ratowniczym, a zatem od ich sprawności może zależeć przeżycie ofiar zdarzenia. Poprzez różne formy nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej jednostki PSP i OSP przyczyniają się do rzeczywistej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego, a więc również pracowników leśnych, szczególnie zagrożonych z uwagi na długi i utrudniony dojazd Zespołów Ratownictwa Medycznego, wszędzie tam gdzie pomoc drugiej osoby daje realne szanse na uratowanie zdrowia lub życia.

W czasie Manewrów trzyosobowe zespoły uczestników podczas tury nocnej oraz dziennej wykonują liczne, skomplikowane, realistycznie zainscenizowane zadania oceniane na bieżąco przez ekspertów. Oprócz ćwiczeń praktycznych odbywają się także warsztaty szkoleniowe podnoszące niezbędną wiedzę teoretyczną. W tegorocznych Warsztatach planowany jest udział rekordowej ilości zespołów, gdyż liczba ta jest szacowana na 45 drużyn, w tym m.in. 30 drużyn OSP oraz 15 z jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach bierze udział w warsztatach drużyna w składzie: druh Paweł Kruszewski, druh Wojciech Barszczewski i druh Michał Laszkowski.

Komunikat Prasowy

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1, tel./fax 0-22 827-53-29, centrala 0-22 826-52-91
www.zosprp.pl, e-mail: zg@zosprp.pl, NIP 526-025-14-11, REGON: 007024050
Warszawa, dnia 02-06-2017 r.

Komunikat Prasowy

„Prezent MSWiA na Dzień Dziecka dla najmłodszych strażaków” Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przyjęło z niepokojem informację o poważnych opóźnieniach w uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Państwa, a przeznaczonych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.
Opóźnienia w przekazywaniu OSP środków finansowych są ewidentnym zaprzeczeniem zapewnień władz państwowych, że zmiana sposobu dofinansowywania zakupów z dotacji budżetowej poprzez wdrożenie systemu podziału środków za pośrednictwem struktur Państwowej Straży Pożarnej usprawni system. W rzeczywistości zmiany te ograniczają możliwości rozwojowe poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szczególnie bolesne jest niewskazanie sposobu dystrybucji i nieprzekazanie środków na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Spowodowało to, że tysiące dziewcząt i chłopców nie będą mogły skorzystać (jak działo się dotąd) z letnich wyjazdów na obozy łączące cele szkoleniowe z wypoczynkiem. Realizowane szkolenia w formie obozów były najlepszą i najskuteczniejszą formą przygotowania młodych ludzi do społecznej i odpowiedzialnej roli ratowników.
Niestety, nawet po ewentualnym uruchomieniu środków, już nie da się zlikwidować opóźnień wynikłych ze zmiany systemu – a wakacji nie da się przesunąć na jesień – by było możliwe zapewnienie dzieciom odpowiedniej bazy pobytowej i organizacji obozów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Rygory prawne związane z korzystaniem ze środków budżetowych wymagają zachowania czasochłonnych procedur i przestrzegania ściśle określonych terminów ich realizacji podanych w ustawach i rozporządzeniach. Dla przykładu należy podać, że wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania obozu musi być dokonane nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
Na dopełnienie tych procedur nie ma już czasu. Miejsca, w których zwykle organizowane były obozy MDP zostały już w większości zarezerwowane przez inne podmioty. Dziś możemy jedynie zacząć planować zimowiska.
2
Obecna sytuacja jest tym bardziej przykra, że w latach 2012-2016, kiedy proces dystrybucji środków przebiegał bez zakłóceń, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zorganizował, z wykorzystaniem dotacji MSWiA wypoczynek dla 19 262 uczestników.
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podkreśliło również, iż swoje obawy, związane z dotrzymaniem harmonogramu przekazywania środków zgłaszało na każdym etapie prac nad ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Pomimo społecznego niepokoju członków OSP, posłowie i senatorowie większości parlamentarnej pozostali głusi na argumenty ZOSP RP, a tym samym wraz z Wiceministrem MSWiA oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, ponoszą moralną odpowiedzialność za zniszczenie wieloletniego programu obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Prezydium Zarządu Głównego
ZOSP RP

Niebezpieczne wyprzedzanie

Data:11.06.2017

Podczas manewru wyprzedzania na drodze ekspresowej S-61 doszło do kolizji w wyniku której jeden z pojazdów otarł się o barierkę ochronną. W działaniach ratowniczych uczestniczył zastęp strażaków z OSP Raczki

Prosiak w szambie

Data:07.06.2017

Trzy zastępy strażaków pracowały dzisiaj, aby uwolnić zwierzę, które wpadło do szamba w oborze w gospodarstwie rolnym w Suchej Wsi. Podczas akcji ratowniczej wykorzystane zostały aparaty powietrzne, które zabezpieczały ratowników przed szkodliwymi oparami.

Ostatnie pożegnanie strażaków z Białegostoku

Uroczystości pogrzebowe poległych strażaków

30 maja 2017 r. odbędą się uroczystości pogrzebowe dwóch strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku poległych na służbie w trakcie gaszenia pożaru budynku magazynowego przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku.

Ostatnia droga ogniomistrza Przemysława Piotrowskiego:
10:00 – Msza Święta w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Suchowolca 27 w Białymstoku.

Około 11:00 przemarsz z konduktem na Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Zabłudowskiej i uroczysty pogrzeb według ceremoniału pożarniczego.

Ostatnia droga ogniomistrza Marka Giro:
15:00 – Msza Święta w Kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza przy ul. św. Kazimierza 2 (obok ul. Generała Józefa Hallera) w Białymstoku.

Około 16:00 przejazd z konduktem na Cmentarz rzymsko-katolicki w okolicach miejscowości Dzikie (Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu) i uroczysty pogrzeb według ceremoniału pożarniczego.

W uroczystościach uczestniczyć będą strażacy z jednostek województwa podlaskiego, delegacje poszczególnych województw z Polski, poczty sztandarowe, kompania honorowa. Obaj strażacy pośmiertnie zostali awansowani na stopień ogniomistrza.

Kondolencje

Data:25.05.2017

Wyrazy głębokiego współczucia przekazujemy rodzinom i kolegom w służbie po tragicznej śmierci dwóch strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

Przez środek ronda

Data:22.05.2017

Zbyt duża prędkość  i brak oświetlenia ronda prawdopodobną przyczyną wjechania do rowu samochodu ciężarowego przy rondzie na drodze 655 w miejscowości Raczki. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, policja, pomoc drogowa.

Zaproszenie LPR

Data:20.05.2017

 Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dn.20.05.2017r w godz. od 10 do 14 Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach jest otwarta dla zwiedzających.
Gorąco zapraszamy

Z poważaniem
Zbigniew Dąbrowski

Zastęp OSP Raczki zawrócony

Data: 08.05.2017r.

Zastęp OSP Raczki został skierowany do pożaru w gminie Bakałarzewo. Ze zgłoszenia wynikało że pali się dom jednorodzinny. Strażacy z OSP Raczki zostali jednak zawróceni do bazy ze względu na błąd w zgłoszeniu. Paliły się sadze w kominie w budynku mieszkalnym w miejscowości Sadłowina. Interwencja naszej jednostki nie była potrzebna. Apelujemy o dbanie i czyszczenie przewodów kominowych.

Zabezpieczenie lądowania LPR

 

Data:02.05.2017

Zabezpieczenie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  do 48-letniego męźczyzny w miejscowości Wronowo.  Działania strażaków oprócz przyjęcia śmigłowca polegały na resuscytacji krążeniowo oddechowej pacjenta.

1 2 3 26