Historia

Pierwsze wzmianki o powstaniu straży i istnieniu pomieszczenia na sprzęt pożarniczy w Raczkach są z 1839 roku. 

 

Plany z 1839r

Za założyciela OSP Raczki uznaje się Bogdana Świątkowskiego. Założył straż w Raczkach w roku 1922. Peowiak (POW), AK-owiec. Zabrany z domu w Dowspudzie przez niemiecką żandarmerię. Do dziś miejsce i data śmierci pozostają nieznane.

Zapraszamy do obejrzenia Raczkowskich Archiwów na Facebooku 

Jednak za oficjalną datę uznaje się 1922 rok. Pierwszymi założycielami OSP byli druhowie: Giczewski Feliks, Świątkowski Bogdan, Łejszko. W tym też roku został wybudowany i oddany do użytku drewniany budynek na miarę garażu, w którym znajdował się podręczny sprzęt gaśniczy.

alt

Na ówczesne czasy był to okazały obiekt położony w centrum naszej miejscowości, który przetrwał wojnę i stał do 1996 roku.

Zdjęcie remizy OSP Raczki z 1982r.

Karta remizy OSP Raczki

W okresie międzywojennym jednostka OSP w Raczkach jako jedna z niewielu posiadała swój sztandar, który w czasie okupacji wraz ze sprzętem został ukryty i nieodnaleziony. Druhowie którzy ukrywali ten sprzęt zgineli w czasie II wojny światowej.
Po wojnie druhowie rozpoczęli swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Raczek i wsi ościennych pod dowództwem, druhów, prezesów, naczelników takich jak: Tomczyk Wawrzyniec, Kopyciński Marian, Masłowski Tadeusz, Muzyk Jan, Górski Paweł, Bubrowski Józef i Kiersztyn Jan.
W roku 1956 jednostce OSP Raczki przyznano samochód pożarniczy marki Chevrolet. W latach późniejszych jednostka dysponowała samochodami pożarniczymi Star – 20, 21, 25. Był to okres w którym istniało bardzo duże zagrożenie pożarowe ze względu na usytuowanie budynków i niskie standardy bezpieczeństwa. Za zasługi w ochronie przeciwpożarowej w 50 rocznicę powstania jednostki społeczność Raczkowska ufundowała sztandar, którym jednostka szczyci się do dzisiaj. W przeciągu tych lat druhowie niejednokrotnie z narażeniem życia o każdej porze ratowali mienie i życie ludzi. Jednym z takich druhów a zarazem wzorcem dla młodych pokoleń był Józef Bubrowski, który podczas akcji gaśniczej we wsi Rabalina poświęcił swoje życie.
Trwałe i długie istnienie Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach zawdzięcza apolityczności w różnych czasach – przeszłych i obecnych. Celem nadrzędnym dla wszystkich byłych i obecnych druhów jest ochrona życia i mienia oraz walka z różnego rodzaju zagrożeniami.
W roku 1996 Zarząd Gminny w Raczkach podjął decyzję o budowie nowej remizy, gdyż stara nie spełniała wymaganych potrzeb do garażowania nowoczesnego sprzętu. I tak po 3 latach budowy powstał stojący do dziś obiekt.

Wybrane zdjęcia z tablicy pamiątkowej na ścianie w remizie OSP.

Zapraszamy do obejrzenia ciekawych wycinków z gazet dotyczących naszej OSP

alt

 Zdjęcie z uroczystości podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce (Drohiczyn 1999 rok)