Zebranie sprawozdawcze

Data: 10.03.2023

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za 2022 r.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków (inne*).
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Kondolencje

Data:24.02.2023

”Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 

Albert Einstein

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie zmarłego druha Tadeusza

druhowie z OSP Raczki

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 27 lutego 2023 r. o godz.12.45 wyprowadzeniem ciała z kaplicy na cmentarzu.