Alarmowanie.pl

Poniżej podajemy numery jakimi operuje Centrum Alarmowania OSP

1.      89-679-69-01

Numer alarmujący członków OSP do akcji.
Numer najlepiej zapisać pod przyjazną nazwą oraz dedykowanym dzwonkiem aby móc rozpoznać  że jest to alarm dla OSP. Ostanie dwie cyfry tego numeru oznaczone jako XX są znane waszemu edytorowi numerów jednostki ( są to dwie ostanie cyfry numeru systemowego OSP – numer ten znajduje się w umowie usługi oraz w panelu www od aktualizacji numerów członków OSP do alarmowania ). Uprzejmie prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza.
Ponadto dzwoniąc na ten numer Stanowiska Kierowania PSP lub Komendanci Gminni OSP mogą załączać alarmowanie właściwych jednostek OSP w zależności od końcówki XX numeru 89-679-69-XX .  Aby załączanie alarmowania przez PSP lub KG OSP było skuteczne należy wpisać w zielonej sekcji panelu www aktualizacji numerów numery telefonów, z których PSP lub KG OSP będzie dzwonić na nr 89-679-69-XX .

 2.      89-679-69-99  

Numer do sprawdzania czy numer telefonu strażaka jest na liście numerów do alarmowania.
Osoby które zadzwonią pod ten numer a są na liście do alarmowania zgodnie z treścią zapowiedzi „Jeśli jesteś na liście strażaków do alarmowania to po rozłączeniu system zadzwoni do ciebie numerem alarmującym”. Uwaga w przypadku gdy numer strażaka jest wpisany w kilku OSP dzwonienia dokona numer z tej OSP, której dwie ostanie cyfry numeru alarmującego 89-679-69-XX mają mniejsza wartość.

 3.      89-679-69-98

Numer do potwierdzania udziału w akcji ratowniczej.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje taką osobę, że bierze udział w akcji oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację że ta osoba zadeklarowała udział w akcji . Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Potwierdzasz swój udział w akcji. Twój  status biorę udział w akcji.” 

4.      89-679-69-97

Numer do zgłaszania  rezygnacji z udziału w akcji ratowniczej.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje taką osobę, że rezygnuje z udziału w akcji oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację że ta rezygnuje z udziału w akcji . Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Rejestrujemy twoją  rezygnację z udziału w akcji.Twój  status rezygnacja z udziału w akcji.”

5.      89-679-69-96

Numer do zgłaszania  czasowego braku gotowości bojowej strażaka.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje brak gotowości bojowej strażaka do akcji ( wynikająca np w faktu wyjazdu poza siedzibę OSP lub jego niedyspozycji ) oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację że ta osoba nie jest dziś w gotowości do udziału w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Zgłaszasz swój brak gotowości do akcji. Twój status brak gotowości do akcji”. Brak gotowości utrzymywany i wyświetlany system jest przez maksymalnie 24 godziny od wykonania dzwonienia na ten numer, po którym to czasie zmieni się status strażaka z baraku w gotowości na w gotowości.
Usługa jeszcze niedostępna w trakcie integracji za aplikacją alarmującą na telefonach komórkowych – planowany termin wdrożenia 15 lutego 2017.

6.      89-679-69-95

Numer do zgłaszania stanu gotowości bojowej strażaka.
Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje gotowość bojową strażaka do akcji  oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że jest już w gotowości do udziału w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Zgłaszasz swoją gotowości do akcji. Twój status jestem w gotowości do akcji”. Funkcjonalność przydatna gdy strażak przed upływem 24 godzin braku gotowości bojowej chce zmienić ten status na „w gotowości bojowej do akcji ”
Usługa jeszcze niedostępna w trakcie integracji za aplikacją alarmującą na telefonach komórkowych – planowany termin wdrożenia 15 lutego 2017.

7.      89-679-69-94  

Numer do zgłaszania alarmu dla MDP.
Wiele OSP na listach alarmowania do akcji ma również wpisanych członków MDP,  którzy z racji wieku nie mogą brać udziału w akcji, jednak chcą być też alarmowani np. żeby wiedzieć że ich OSP ma wyjazd do akcji. Dlatego osoby z OSP uprawnione do złączania alarmowania gdy zadzwonią na ten numer to sprawią że do wszystkich strażaków z listy alarmowania zadzwoni numer 89-679-69-94 co tak defacto oznaczać będzie przywołanie członków MDP do remizy. Dlatego numer ten prosimy zapisać pod przyjazną nazwą np. ZBIÓRKA MDP, tu również jak w przypadku dzwonienia alarmującego prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza. Uprawniony strażak dzwoniąc na ten numer usłyszy komunikat „Alarm tylko dla MDP”

8.     89-679-69-93  

Numer do zarządzania zbiórki w remizie.
Uprawnione osoby z OSP do złączania alarmowania gdy zadzwonią na ten numer to sprawią że do wszystkich strażaków z listy alarmowania zadzwoni numer 89-679-69-93 co tak defacto oznaczać będzie zbiórkę strażaków w remizie. Dlatego numer ten prosimy zapisać pod przyjazną nazwą np. ZBIÓRKA w REMIZIE. Tu również jak w przypadku dzwonienia alarmującego prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza. Uprawniony strażak dzwoniąc na ten numer usłyszy komunikat „Zbiórka w remizie”