Kondolencje

“Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 

Albert Einstein

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składamy druhowi Mirosławowi Sieńkowskiemu z rodziną.

Kondolencje

Słowa wsparcia i pocieszenia, a także najszczersze kondolencje z powodu śmierci małżonki przesyłają druhowi Dariuszowi strażacy z OSP Raczki. Łączymy się w bólu i modlitwie.

Wystawienie ciała w kaplicy od godz. 9.00 w dniu 30 listopada 2021, uroczystości pogrzebowe godz. 14.00 w dniu 1 grudnia 2021

Kondolencje

W dniu 17 września 2021 roku zmarł wieloletni członek i założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierciochach druh Jan Barszczewski. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz druhom z OSP Wierciochy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Data: 11.09.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 11 września 2021 roku w remizie OSP o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
  • Zarządu OSP
  • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 2. Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 3. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 6. Zakończenie zebrania.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Data: 30.07.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 30 lipca została podpisana umowa z MOTO-TRUCK Sp. z o.o. Kielce na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz.

Dzień Strażaka

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka składa wszystkim druhnom i druhom życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

W dniu 4 maja 2021 roku o godz. 17.00 odbędzie się w kościele parafialnym Msza św. za strażaków z gminy Raczki, serdecznie wszystkich zapraszamy.

100 lat ZOSPRP

Data:18.04.2021

W 2021 roku obchodzimy 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, za rok Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach świętować będzie 100-lecie powstania. W związku z tymi wydarzeniami druhowie na działce gminnej w Sidorach zasadzili 100 drzew.

Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
wszystkim strażakom
życzymy zdrowia i pogody ducha.
Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń,
niech te Święta Wielkanocne
będą dla Was źródłem
siły do dalszej pracy, radości,
nadziei i optymizmu na cały rok.

Życzenia świąteczne

Kiedy pomału mrok dziś zapada,
strażak strażakom życzenia składa.
Niech świecą lampki w domu, ogrodzie,
a nie niebieskie na samochodzie.
Niech będzie dziś słychać kolęd brzmienie,
a nie naszych syren głośne ryczenie.
Ci co Świętują i co pracują niech się dziś wszyscy Bardzo radują!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Dzień Strażaka

Data:04.05.2020

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka składa wszystkim druhnom i druhom życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

W dniu 3 maja 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się w kościele parafialnym Msza św. za strażaków z gminy Raczki. W związku z epidemią COVID – 19 na mszę św. zaproszone są delegacje z poszczególnych OSP (Prezes i Naczelnik) oraz dodatkowo Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raczkach. Pozostałych druhów prosimy o uczestnictwo we mszy poprzez obejrzenie transmisji na facebooku.

WOŚP 2020

Data:12.01.2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach jako jedyna ze służb mundurowych grała z WOŚP na terenie powiatu suwalskiego. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz firmom które wsparły naszą zbiórkę na WOŚP – GS “SCH” w Raczkach, NIKA w Dowspudzie, Koło Gospodyń Raczkowskich

Uroczystości i zawody

W dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Raczkach druhowie z gminy Raczki podczas Mszy św. podziękują swojemu patronowi św. Florianowi za bezpieczne powroty z akcji ratowniczo – gaśniczych. W niedzielę 10 czerwca o godz. 13.00 na stadionie sportowym w Raczkach będziemy obchodzić Dzień Strażaka połączony z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi.

1 2 3 4 5