Szkolenie&koncert

Bernard-Dornowski-Ex-Czerwone-Gitary

Data: 22.03.2015

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Podlaskiego w Baiałymstoku oraz Ośrodek Organizacji Szkolenia Zawodowego “PARAM” organizują program “NUMERY TWOICH PRZYJACIÓŁ 998, 112”.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2015 roku o godz. 16.30 w Sali Widowiskowej Hotelu “SZYSZKO” Suwałki, ul. Inowacyjna 3.

Po krótkim szkoleniu odbędzie się koncert Bernarda Dornowskiego ex Czerwone Gitary.

Posiadamy kilkanaście zaproszeń na tą imprezę. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Prezesa lub Naczelnika OSP.

Zebranie sprawozdawcze za 2014r.

ZEBRANIE SPR2014Data:31.01.2015 (zdjęcia)

Złożeniem meldunku Wójtowi Gminy Raczki rozpoczęło się zebranie sprawozdawcze za 2014 rok. Na zebraniu członkowie Zarządu OSP przedstawili sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej to jest: 

1. Działalność operacyjna (wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych);

2. Działalność kulturalno-oświatowa (szkolenia i ćwiczenia);

3. Działalności ogólnej (zabezpieczenie imprez masowych, religijnych, itp.)

Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiła także sprawozdania finansowe jednostki.

Po krótkiej dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi OSP Raczki. W zebraniu uczestniczyli także: brygadier Bogdan Wierzchowski Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Suwałki, Tadeusz Chołko W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej Szymulewski Wójt Gminy Raczki, Zbigniew Dąbrowski kierownik bazy LPR Suwałki, starszy kapitan Arkadiusz Buchowski dowódca JRG Suwałki, młodszy brygadier Robert Wiśniewski z-ca dowódcy JRG Suwałki, kapitan Michał Poradowski opiekun gminy z ramienia PSP Suwałki.

Pożar w tartaku

tartak31.01.2015Data: 31.01.2015 (zdjęcia)

Czterdziestu jeden strażaków walczyło z pożarem w Raczkach (dwa zastępy JRG Suwałki, podnośnik hydrauliczny, OSP Raczki, Sucha Wieś, Stoki, Sidory, Wierciochy). Palił się silos z trocinami przy zakładzie stolarskim. Pojedyńcze ogniska przedostały się do zakładu, jednak strażakom udało się uratować budynek tartaku-stolarni. Przyczyną pożaru był wybuch pyłu w silosie.