Szkolenie doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego

Data: 06.03.2016r.

W niedzielę o 11.30 odbyło się szkolenie przypominające dotyczące działań pierwszej pomocy przedmedycznej podczas wypadków drogowych. Obecność obwodnicy Augustowa przebiegającej przez teren gminy Raczki jest powodem coraz częstszych wyjazdów. Podczas szkolenia położono nacisk na osoby tzw. „urazowe”, czyli poszkodowane w wyniku różnego rodzaju uderzeń. Spotkanie miało wymiar teoretyczny i praktyczny. Zajęcia poprowadził rat. med. Łukasz Piłat. Niedługo zamieścimy materiały dydaktyczne.

Szkolenie z pomocy przedlekarskiej

Data: 06.03.2016

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej informuje, że w dniu 6 marca 2016r. odbędzie się szkolenie z zakresu pomocy przedlekarskiej udzielanej przez strażaków podczas miejscowych zagrożeń. Początek szkolenia godzina 11.30 w remizie OSP.

Dotacja na zakup sprzętu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w dniu 15.01.2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania pt. ,,Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt w postaci 2 aparatów oddechowych z butla stalową oraz 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu NOMEX. Koszt realizacji zadania to kwota 24.550,80 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 14.730,48 zł.

Wniosek o dotację opracowała Emila Tertel