Projekt Polska -Białoruś

polska-bialorusData: 25.11.2016

W dniu 25.11.2016 roku w Augustowie zostało podpisane  porozumienie w sprawie współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu “Współpraca służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”. Partnerami Porozumienia ze strony polskiej są: Gmina Suwałki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Gmina Raczki, Gmina Szypliszki, Gmina Augustów, Stowarzyszenie “Euregion Niemen”, ze strony Republiki Białoruś Grodzieński Obwodowy Zarząd MCzS. W ramach projektu planowane są zakupy samochodów specjalnych i sprzętu do straży pożarnej, rozbudowa strażnicy w OSP Raczki oraz ćwiczenia i seminaria ratownicze po stronie białoruskiej i polskiej.

Ćwiczenia z ratownictwa drogowego

 Data: 20.11.2016 (zdjęcia)

W niedzielę na złomowisku w Raczkach odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego. Ćwiczenia zbiegły się z otwarciem nowej drogi koło Raczek (łącznik między DK-8 a 655 wylotem na Olecko). W naszym rejonie coraz częściej dochodzi do naprawdę poważnych wypadków, w szczególności na nowo wybudowanych drogach (S-61, DK-8).

Read more

TIR na poboczu

Data: 16.11.2016 (zdjęcia)

Miejscowe zagrożenie na drodze krajowej S8 (Obwodnica Augustowa). Samochód ciężarowy zjechał na pobocze uszkadzając zbiorniki paliwa. Działania dwóch zastępów straży pożarnej polegały na przepompowaniu paliwa i usunięciu plamy oleju napędowego z jezdni.

suwalki24male

Alarmowanie

Data:14.11.2016

UWAGA!
NOWY NUMER ALARMUJĄCY

Szanowni druhowie! Na wnioski jednostek OSP, Komendantów Gminnych, Urzędów Gmin, PSP alarmowanie każdej jednostki (strażaka) niebawem odbywać się będzie indywidualnym numerem alarmującym, natomiast alarmowanie numerami z końcówkami 00 ( 89-679-69-00 i 34-340-11-00 ) będzie realizowane tylko do dnia 10.12.2016. W tym celu do dnia 10.12.2016, każdy strażak w swoim telefonie do obecnego wpisu ALARM OSP (ALARM-REMIZA itp. ) musi dopisać nowy numer alarmujący zaczynający się 89-679-69-XX gdzie XX to dwie ostatnie cyfry numeru systemowego jednostki (01)

Właściwy nr to 89-679-69-01

Zapasowy nr alarmujący 947213811