Kondolencje

Data:31.03.2017

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci matki składamy druhowi Ryszardowi Ćwikowskiemu. Zarząd i druhowie z OSP Raczki

Pierwsze decyzje ws. projektów dotyczących Bezpieczeństwa na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu

15 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru wynosi ponad 291 mln euro. Termin składania pełnych wniosków aplikacyjnych to koniec czerwca br.

Przypominamy, że Gmina Raczki jest jednym z partnerów w realizacji projektu “Współpraca służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”

Zrzut ekranu (16)_LI

Zakup motopompy TOHATSU VC82ASE

DSCF9347Data:06.03.2017

Zgodnie z umową dotacji Nr 003/17/B-LZ/PZ-1208/D z dnia 21 lutego 2017 roku zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach w dniu 6 marca zakupiona została motopompa pożarnicza TOHATSU VC82ASE.

Zakup motopompy realizowany był w ramach projektu pn. “Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Raczki” w działaniu z zakresu określonego przez WFOŚiGW  – “Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ).”

Wydatki kwalifikowane na zakup motopompy w kwocie 34.071,00 zł, z tego sfinansowane:

  • 20.442,60 zł  – ze środków WFOŚi GW w Białymstoku,
  • 13.628,40 zł – ze środków własnych OSP.

Alarm w dobrej wierze

Data:06.03.2017

Prawdopodobny pożar sadzy w kominie przyczyną wyjazdu zastępu strażaków. Kierowca jadący w stronę Augustowa drogą S-8 zgłosił do MSK Suwałki pożar sadzy w miejscowości położonej po lewej stronie drogi. Po alarmowym przejeździe nie stwierdzono pożaru.