Zakup motopompy TOHATSU VC82ASE

DSCF9347Data:06.03.2017

Zgodnie z umową dotacji Nr 003/17/B-LZ/PZ-1208/D z dnia 21 lutego 2017 roku zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach w dniu 6 marca zakupiona została motopompa pożarnicza TOHATSU VC82ASE.

Zakup motopompy realizowany był w ramach projektu pn. “Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Raczki” w działaniu z zakresu określonego przez WFOŚiGW  – “Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska (LZ).”

Wydatki kwalifikowane na zakup motopompy w kwocie 34.071,00 zł, z tego sfinansowane:

  • 20.442,60 zł  – ze środków WFOŚi GW w Białymstoku,
  • 13.628,40 zł – ze środków własnych OSP.