V Zjazd ZOP ZOSP RP

Data: 15.12.2021

W dniu 15 grudnia w miejscowości Lipniak odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suwałkach. Na zjeździe podsumowano 5-letnią ubiegłą kadencję i wybrano nowe władze.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suwałkach:

  1. Tadeusz Chołko – Prezes
  2. Tomasz Naruszewicz – Wice Prezes
  3. Zbigniew Mackiewicz – Wice Prezes
  4. Andrzej Czuper – Sekretarz
  5. Witold Kowalewski – Skarbnik