Uderzenie w latarnie

Data: 22.03.2023 r. godz. 9:51

Wyjazd do wjechania samochodu osobowego w słup oświetleniowy na stacji paliw LOTOS w Koniecborze. Na miejscu okazało się że nie ma osób poszkodowanych, ani wycieków płynów eksploatacyjnych. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Wyciek do rowu

Data: 4.03.2023 r.

Podczas powrotu ze zdarzenia dotyczącego plamy oleju zauważono niepokojący wyciek do rowu przy drodze S61. Wyciek został zatamowany przez naszych strażaków. Dodatkowo poinformowano inne służby w celu sprawdzenia szkodliwości i zagrożenia rozlanej substancji. Po dojechaniu WIOŚ w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach i przebadaniu wycieku okazało się że substancja nie jest szkodliwa. Działania polegały na pomocy w otwieraniu studzienek i zabezpieczeniu wycieku. W działaniach uczestniczyły: OSP w Raczkach, JRG nr 2, Policja, WIOŚ, JRG nr 1.

Plama oleju niedaleko Stacji Paliw

Data: 4.03.2023 r.

W sobotę w południe strażacy z OSP w Raczkach zostali zadysponowani do plamy oleju przy jednej ze stacji paliw na drodze S61. Okazało się że w wyniku awarii naczepy samochodu ciężarowego doszło do niewielkiego wycieku ropy. Działania polegały na zasypaniu wycieku sorbentem i zebraniu medium. W działaniu uczestniczył jeden zastęp z OSP w Raczkach, zastęp z JRG nr 2 w Suwałkach oraz Policja.

Zebranie sprawozdawcze

Data: 10.03.2023

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za 2022 r.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków (inne*).
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

Kondolencje

Data:24.02.2023

”Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 

Albert Einstein

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie zmarłego druha Tadeusza

druhowie z OSP Raczki

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 27 lutego 2023 r. o godz.12.45 wyprowadzeniem ciała z kaplicy na cmentarzu.

WOŚP 2023

Szanowni Państwo

Tak jak w poprzednich latach, Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach uczestniczy w ostatnią niedziele stycznia 2023 roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Hasło zbiórki w 2023 roku to: Chcemy wygrać z sepsą!Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

Jednym ze sposobów dobrowolnej wpłaty to eSkarbonka:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/288t8w

https://eskarbonka.wosp.org.pl/49fjxb

https://eskarbonka.wosp.org.pl/n93g7y

Zachęcamy do elektronicznych wpłat jeśli nie będziemy mogli spotkać się w dniu finału WOŚP

Zapraszamy organizacje, stowarzyszenia i osoby prywatne do włączenia się do zbiórki na rzecz WOŚP.

1 2 3 4 5