Wyciek do rowu

Data: 4.03.2023 r.

Podczas powrotu ze zdarzenia dotyczącego plamy oleju zauważono niepokojący wyciek do rowu przy drodze S61. Wyciek został zatamowany przez naszych strażaków. Dodatkowo poinformowano inne służby w celu sprawdzenia szkodliwości i zagrożenia rozlanej substancji. Po dojechaniu WIOŚ w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach i przebadaniu wycieku okazało się że substancja nie jest szkodliwa. Działania polegały na pomocy w otwieraniu studzienek i zabezpieczeniu wycieku. W działaniach uczestniczyły: OSP w Raczkach, JRG nr 2, Policja, WIOŚ, JRG nr 1.