Dzień strażaka 2016

Data:03.05.2016

W dniu 4 maja strażacy obchodzą swoje święto. W wigilię tego święta 3 maja o godz 11.00 zapraszamy wszystkich strażaków z gminy Raczki oraz sympatyków pożarnictwa na  Mszę św. w kościele parafialnym w Raczkach. Zbiórka strażaków o godz 10.20 przy remizie OSP Raczki.

Powiadamianie alarmowe

Data: 07.04.2016

Od dzisiaj następna jednostka OSP  ma system powiadamiania alarmowego.

W OSP Wierciochy zainstalowane zostało urządzenie, którym dyżurny MSK Suwałki będzie mógł zdalnie uruchomić syrenę alarmową. Jest to już czwarta jednostka w naszej gminie z selektywnym powiadamianiem (OSP Raczki, OSP Sucha Wieś, OSP Sidory).

Program profilaktyki p-poż

Data:27.04.2016

W ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 20.30 w Hotelu Szyszko ul. Inowacyjna 3 w Suwałkach odbędzie się krótkie szkolenie odnośnie profilaktyki przeciwpożarowej. Po szkoleniu występ aktorów ze spektaklem pod tytułem “Cud Medyczny w Wilkowyjach”. Zapraszamy strażaków z rodzinami do odbioru biletów na wyżej przedstawione wydarzenie.

Szkolenie doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego

Data: 06.03.2016r.

W niedzielę o 11.30 odbyło się szkolenie przypominające dotyczące działań pierwszej pomocy przedmedycznej podczas wypadków drogowych. Obecność obwodnicy Augustowa przebiegającej przez teren gminy Raczki jest powodem coraz częstszych wyjazdów. Podczas szkolenia położono nacisk na osoby tzw. „urazowe”, czyli poszkodowane w wyniku różnego rodzaju uderzeń. Spotkanie miało wymiar teoretyczny i praktyczny. Zajęcia poprowadził rat. med. Łukasz Piłat. Niedługo zamieścimy materiały dydaktyczne.

Szkolenie z pomocy przedlekarskiej

Data: 06.03.2016

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej informuje, że w dniu 6 marca 2016r. odbędzie się szkolenie z zakresu pomocy przedlekarskiej udzielanej przez strażaków podczas miejscowych zagrożeń. Początek szkolenia godzina 11.30 w remizie OSP.

Dotacja na zakup sprzętu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w dniu 15.01.2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania pt. ,,Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w celu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt w postaci 2 aparatów oddechowych z butla stalową oraz 8 kompletów specjalnych ubrań strażackich typu NOMEX. Koszt realizacji zadania to kwota 24.550,80 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 14.730,48 zł.

Wniosek o dotację opracowała Emila Tertel

Akcje ratowniczo-gaśnicze 2015

Wykaz ilości wyjazdów poszczególnych OSP do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2015 roku

OSP Raczki         – 61

OSP Wierciochy  –  2

OSP Stoki            –  3

OSP Sidory          –  7

OSP Sucha Wieś –  6

Sprawozdanie 2011-2015

Akcje ratowniczo-gaśnicze w latach 2011-2015

Godziny pracy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych (trzech najbardziej aktywnych druhów)

1. Jarosław Bubrowski   – 236

2. Marek Dobuszyński   – 147

3. Kamil Dobuszyński    – 126

Łączna ilość przepracowanych godzin w latach 2011-2015  – 1690 (70,5 dnia)

 

Kondolencje

Data:08.01.2016

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”

Albert Einstein

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składamy byłemu Wójtowi Romanowi Fiedorowicz.

1 2 3 4