Ćwiczenia

Data:29.12.2021

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze JRG Suwałki przeprowadzili szkolenie ratownictwa wodnego podczas warunków zimowych. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z OSP Raczki

Darowizna z WOŚP

Little Anne to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej.

W manekinie Little Anne uwzględniono wszystkie niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Posiada następujące właściwości:

– Naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie głowy konieczne do udrożnienia),

– Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa

– Klatka piersiowa unosząca sie podczas sztucznego oddychania

– Wentylacja bezprzyrządowa metoda usta-usta lub usta-nos

– Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku

– Dzwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków (“klik-klak”)

– Specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku,

– Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe

– Torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,

Życzenia świąteczne

Kiedy pomału mrok dziś zapada,
strażak strażakom życzenia składa.
Niech świecą lampki w domu, ogrodzie,
a nie niebieskie na samochodzie.
Niech będzie dziś słychać kolęd brzmienie,
a nie naszych syren głośne ryczenie.
Ci co Świętują i co pracują niech się dziś wszyscy Bardzo radują!

Wszystkiego Najlepszego składa Zarząd OSP

V Zjazd ZOP ZOSP RP

Data: 15.12.2021

W dniu 15 grudnia w miejscowości Lipniak odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suwałkach. Na zjeździe podsumowano 5-letnią ubiegłą kadencję i wybrano nowe władze.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suwałkach:

 1. Tadeusz Chołko – Prezes
 2. Tomasz Naruszewicz – Wice Prezes
 3. Zbigniew Mackiewicz – Wice Prezes
 4. Andrzej Czuper – Sekretarz
 5. Witold Kowalewski – Skarbnik

Kondolencje

“Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 

Albert Einstein

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składamy druhowi Mirosławowi Sieńkowskiemu z rodziną.

Kondolencje

Słowa wsparcia i pocieszenia, a także najszczersze kondolencje z powodu śmierci małżonki przesyłają druhowi Dariuszowi strażacy z OSP Raczki. Łączymy się w bólu i modlitwie.

Wystawienie ciała w kaplicy od godz. 9.00 w dniu 30 listopada 2021, uroczystości pogrzebowe godz. 14.00 w dniu 1 grudnia 2021

Kondolencje

W dniu 17 września 2021 roku zmarł wieloletni członek i założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierciochach druh Jan Barszczewski. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz druhom z OSP Wierciochy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Data: 11.09.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 11 września 2021 roku w remizie OSP o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
  • Zarządu OSP
  • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 2. Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 3. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 6. Zakończenie zebrania.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Data: 30.07.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 30 lipca została podpisana umowa z MOTO-TRUCK Sp. z o.o. Kielce na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz.

Zebrania i zawody

Data: 24.06.2021

W dniu 24.06.2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raczkach. Na posiedzeniu ustalono terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz termin zawodów sportowo-pożarniczych.

Terminy zebrań:

 1. OSP Sidory – 12.07.2021 godz. 19.00
 2. OSP Stoki – 13.07.2021 godz. 19.00
 3. OSP Sucha Wieś – 14.07.2021 godz. 19.00
 4. OSP Wierciochy – 16.07.2021 godz. 19.00
 5. OSP Raczki – 11.09.2021 godz. 18.00

Zawody sportowo- pożarnicze odbędą się w dniu 11.07.2021 r godz. 13.00 na stadionie sportowym w Raczkach

Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 16.09.2021 o godz. 10.00

1 2