Kondolencje

W dniu 17 września 2021 roku zmarł wieloletni członek i założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierciochach druh Jan Barszczewski. Składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz druhom z OSP Wierciochy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Data: 11.09.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w dniu 11 września 2021 roku w remizie OSP o godz. 18.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
  • Zarządu OSP
  • Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

Dalszy ciąg wyborów:

 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 2. Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 3. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 6. Zakończenie zebrania.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Data: 30.07.2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu, w dniu 30 lipca została podpisana umowa z MOTO-TRUCK Sp. z o.o. Kielce na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz.

Zebrania i zawody

Data: 24.06.2021

W dniu 24.06.2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raczkach. Na posiedzeniu ustalono terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz termin zawodów sportowo-pożarniczych.

Terminy zebrań:

 1. OSP Sidory – 12.07.2021 godz. 19.00
 2. OSP Stoki – 13.07.2021 godz. 19.00
 3. OSP Sucha Wieś – 14.07.2021 godz. 19.00
 4. OSP Wierciochy – 16.07.2021 godz. 19.00
 5. OSP Raczki – 11.09.2021 godz. 18.00

Zawody sportowo- pożarnicze odbędą się w dniu 11.07.2021 r godz. 13.00 na stadionie sportowym w Raczkach

Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 16.09.2021 o godz. 10.00

Konsultacje do projektu Ustawy

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy OSP, przedstawiam ankiety z prośba o wypełnienie i przesłanie do ZG ZOSP RP.

 1. Ankieta dotycząca organizacji systemu ratowniczego
 2. Ankieta dotycząca spraw organizacyjnych OSP, munduru oraz statutu.
 3. Ankieta dotycząca finansowania jednostek OSP
 4. Ankieta dotycząca działalności społecznej OSP- orkiestry, MDP.
 5. Ankieta dotycząca dodatku do emerytury.

Pełna informacja nt. konsultacji znajduje się pod adresem: zosprp.pl/konsultacje

Read more

Read more

Dzień Strażaka

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach w związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka składa wszystkim druhnom i druhom życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

W dniu 4 maja 2021 roku o godz. 17.00 odbędzie się w kościele parafialnym Msza św. za strażaków z gminy Raczki, serdecznie wszystkich zapraszamy.

100 lat ZOSPRP

Data:18.04.2021

W 2021 roku obchodzimy 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, za rok Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach świętować będzie 100-lecie powstania. W związku z tymi wydarzeniami druhowie na działce gminnej w Sidorach zasadzili 100 drzew.

Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
wszystkim strażakom
życzymy zdrowia i pogody ducha.
Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń,
niech te Święta Wielkanocne
będą dla Was źródłem
siły do dalszej pracy, radości,
nadziei i optymizmu na cały rok.

Podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w 2020 r., powiat suwalski

W 2020 roku suwalscy strażacy PSP i druhowie z OSP interweniowali 1812 razy, w tym odnotowano 317 pożarów, 1396 miejscowych zagrożeń oraz 99 fałszywych alarmów. W porównaniu do 2019 r. wystąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 637.

Na terenie Powiatu Ziemskiego doszło w ubiegłym roku do 636 zdarzeń, natomiast w Powiecie Grodzkim strażacy usuwali skutki 1176 różnego rodzaju zagrożeń. W obszarach chronionych  przez  poszczególne Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze ogólna statystyka przedstawia się następująco:  JRG Nr 1 – 626 zdarzeń, JRG Nr 2 – 1186 zdarzeń.  Natomiast jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 405 razy samodzielnie podejmowały działania ratownicze. W pożarach i miejscowych zagrożeniach zginęło 17 osób, a 121 odniosło obrażenia ciała. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas  akcji – 49 osobom. Ilość interwencji związanych z pandemią COVID-19 wyniosła 662 zdarzeń, które polegały na monitorowaniu stanu technicznego namiotów pneumatycznych przygotowanych jako przyszpitalne polowe izby przyjęć Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera,  pomiarze ciepłoty ciała osobom wjeżdżającym na terytorium RP przez polsko – litewskie drogowe przejście graniczne w Budzisku oraz dostarczaniu żywości przez druhów OSP osobom przebywającym w kwarantannie.

Ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin przedstawia się następująco:

– Miasto Suwałki – 1176,

– Gmina Szypliszki – 162,

– Gmina Suwałki – 137,

– Gmina Filipów – 97,

– Gmina Raczki – 55,

– Gmina Przerośl – 45,

– Gmina Bakałarzewo – 42,

– Gmina Rutka – Tartak – 36,

– Gmina Wiżajny – 34,

– Gmina Jeleniewo – 28.

Źródło: KM PSP w Suwałkach

Szkolenie

Data: 27.02.2021

Ostatnie dni pokazały nam jak niebezpieczne jest poruszanie się na zamarzniętych akwenach. Liczne utonięcia pod lodem, które opisywane i przedstawiane w mediach ukazują nam grozę tych miejscowych zagrożeń. Podczas tych zdarzeń obecni są strażacy ratownicy, którzy niejednokrotnie udzielają skutecznej pomocy.

Komenda Miejska PSP w Suwałkach w dniu 27 lutego 2021 r. o godz. 10.00 na akwenie wodnym w Krzywym zorganizowała szkolenie wodne (lodowe) dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

1 2