Defibrylator

Data:28.06.2016

W związku z Uchwałą Nr XXIV/218/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP i umowy nr DIT-3031.13.2016 ,Województwo Podlaskie udziela pomocy finansowej Gminie Raczki w kwocie 3000 zł na zakup defibrylatora w skład wyposażenia OSP Raczki. Defibrylator wykorzystywany będzie podczas prowadzonych przez jednostkę akcji ratowniczych.

Leave a Reply