Dostawa sprzętu

logotyp

W ramach Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zgodnie z realizacją projektu pn. “Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki” w dniu 04.09.2013r. nastąpiła dostawa sprzętu objętego projektem.

dz

Leave a Reply