Ewakuacja Szkoły Podstawowej

ewakuacjaData:11.10.2012

Tego dnia w Szkole Podstawowej w Raczkach miała miejsce próbna ewakuacja z udziałem naszej jednostki. Na miejsce udaliśmy się około godziny 11:30.

Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonych budynków. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować. Uczniowie i pracownicy szkoły bez paniki wykonali zadanie próbnej ewakuacji.

Leave a Reply