Gminne zawody sportowo-pożarnicze

zawodysportData: 06.07.2014

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raczkach informuje, że w dniu 6 lipca 2014 roku o godz. 12.00 na stadionie sportowym w Raczkach odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Przed zawodami zaprezentowany zostanie sprzęt zakupiony do OSP Raczki w ramach projektów: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki” oraz ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”.

Program imprezy:

– przywitanie zgromadzonych gości i druhów uczestniczących w zawodach,

– ślubowanie druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  Raczki,

– omówienie przewodniego celu spotkania, realizacja przedsięwzięć przy udziale środków z PO “RYBY”

– zaprezentowanie oraz uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego przy udziale i wsparciu Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,

– pokaz ratownictwa technicznego i medycznego ( przeprowadzenie konkursów dla najmłodszych , drużyn rodzinnych),

– występ majoretek “LILT”,

– zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy,

– udział MDP Raczki w konkurencji zawodów organizowanych dla MDP,

– wręczenie dyplomów i nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w rozgrywanych zawodach,

– ognisko integracyjne podsumowujące imprezę.

Leave a Reply