MAN STOLARCZYK

man tgmlogotypData:28.04.2014 (zdjęcia)

Zgodnie z umową z firmą Stolarczyk Mirosław PUH w dniu 28 kwietnia przekazany został naszej jednostce samochód pożarniczy GCBA 5/35 MAN Stolarczyk. Samochód wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 5000 l, autopompę o wydajności 3500 l/min, sprzęt łączności z terminalem statusów i systemem nawigacji oraz w inne urządzenia zgodne ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. Samochód zakupiony został głównie za fundusze z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego ” Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ pod nazwą projektu “Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki”. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 712.800,00 zł w tym fundusze z budżetu gminy Raczki 106.920,00 zł.

suwalki24male

Artykuł na stronie ZW OSP 

Leave a Reply