Niesforny ptak

Data: 07.07.2016

Bociek Jarek nie zważając na przyjęte zasady i nauki rodziców sam chciał rozpocząć naukę latania. Próba nie trwała długo i z piskiem spadł na ziemię. Pomoc  wezwanych strażaków do zdarzenia polegała na założeniu kodefiksu na zranione skrzydełko i umieszczeniu go z powrotem w rodzinnym gnieździe. W działaniach ratowniczych uczestniczył zastęp z OSP Raczki i podnośnik hydrauliczny z JRG Suwałki.

Leave a Reply