Podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych w 2020 r., powiat suwalski

W 2020 roku suwalscy strażacy PSP i druhowie z OSP interweniowali 1812 razy, w tym odnotowano 317 pożarów, 1396 miejscowych zagrożeń oraz 99 fałszywych alarmów. W porównaniu do 2019 r. wystąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 637.

Na terenie Powiatu Ziemskiego doszło w ubiegłym roku do 636 zdarzeń, natomiast w Powiecie Grodzkim strażacy usuwali skutki 1176 różnego rodzaju zagrożeń. W obszarach chronionych  przez  poszczególne Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze ogólna statystyka przedstawia się następująco:  JRG Nr 1 – 626 zdarzeń, JRG Nr 2 – 1186 zdarzeń.  Natomiast jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 405 razy samodzielnie podejmowały działania ratownicze. W pożarach i miejscowych zagrożeniach zginęło 17 osób, a 121 odniosło obrażenia ciała. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas  akcji – 49 osobom. Ilość interwencji związanych z pandemią COVID-19 wyniosła 662 zdarzeń, które polegały na monitorowaniu stanu technicznego namiotów pneumatycznych przygotowanych jako przyszpitalne polowe izby przyjęć Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera,  pomiarze ciepłoty ciała osobom wjeżdżającym na terytorium RP przez polsko – litewskie drogowe przejście graniczne w Budzisku oraz dostarczaniu żywości przez druhów OSP osobom przebywającym w kwarantannie.

Ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin przedstawia się następująco:

– Miasto Suwałki – 1176,

– Gmina Szypliszki – 162,

– Gmina Suwałki – 137,

– Gmina Filipów – 97,

– Gmina Raczki – 55,

– Gmina Przerośl – 45,

– Gmina Bakałarzewo – 42,

– Gmina Rutka – Tartak – 36,

– Gmina Wiżajny – 34,

– Gmina Jeleniewo – 28.

Źródło: KM PSP w Suwałkach