Pożar zajazdu w Krzywym

Data: 29.09.2018 r.

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w gaszeniu budynku hotelu wraz z restauracją i salą bankietową w miejscowości Krzywe pod Suwałkami.

Nasi druhowie pomagali zarówno przy dowożeniu wody do miejsca pożaru jak i przy działaniach gaśniczych wewnątrz budynku przy wykorzystani aparatów ochrony dróg oddechowych. W działaniach łącznie uczestniczyło aż 69 strażaków i 22 pojazdy. Na miejscu pojawiła się również grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. Podczas pożaru nikt nie ucierpiał, osoby będące w środku ewakuowały się samodzielnie. Pożar powstał pod dachem krytym gontem i bardzo szybko rozprzestrzenił się na całą powierzchnię dachu. Gaszenie z zewnątrz nie przynosiło efektu ze względu na spływanie wody po dachu, natomiast gaszenie od wewnątrz było niemożliwe ze względu na brak dostępu. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona.