Palimy się do szkoleń

logo po kl mini1

ueefs l-kolor1

                

Data: 25.10.2013

W dniu dzisiejszym Zarząd OSP złożył w Urzędzie Marszłkowskim województwa podlaskiego Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

– Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

– Numer i nazwa działania: 9.5. Oddolne incjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

– Numer konkursu: 1/POKL/9.5/13;

– Tytuł projektu: Palimy się do szkoleń;

– Cel szczegółowy projektu: Wzrost umiejętości do końca 03.2014r. w zakresie planowania i taktyki akcji poszukiwawczych i ratowniczo-gaśniczych u 35 druhów (30 mężczyzn i 5 kobiet) strażaków OSP Raczki poprzez udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych. Szkolenie odbędzie się na terenie jednostki OSP Raczki.

Utworzone zostaną 3 grupy szkoleniowe. Każdy uczestnik weźnie udział w 3 dniach szkolenia (1 teoretyczne i 2 praktyczne).

1. Rozpoznanie rozwoju pożaru, taktyka działań gaśniczych, taktyka zwalczania pożarów, technologie gaszenia pożarów;

2. Parametry pożaru: moc, szybkość wydzielania się ciepła, gęstość strumienia promieniowania cieplnego-zjawisko rozgorzenia, zjawisko flash-over;

3. Zagrożenie w realnym środowisku pożaru,

4. Wymagana powierzchniowa intensywność podawania wody w natarciu,

5. Techniki otwierania drzwi-badanie stopnia nagrzania,

6. Czytanie z dymu,

7. Wentylacja taktyczna-kontrola nad warunkami spalania,

Wnioskowane dofinansowanie: 49.159,00 zł

Leave a Reply