Recertyfikacja KPP

Data: 15.03.2019

Czterech druhów z Naszej jednostki przystąpiło do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy celem przedłużenia uprawnień do udzielania pomocy medycznej na zdarzeniach. Kolejny egzamin za 3 lata dla tych osób.