Relokacja samochodów bojowych

fot. OSP Raczki

Data: 13.12.2018 r.

Ze względu na przedłużającą się rozbudowę remizy oraz niskie temperatury samochód gaśniczy MAN z naszej jednostki będzie stacjonował w ogrzewanym garażu kompleksu budynków Odwodu Utrzymania Dróg. Dziękujemy za interwencję dla Wójta naszej gminy oraz GDDKiA za użyczenie garażu.