Warsztaty z orkiestrą dętą

kapelmistrz19.08Data:19.08.2015 (zdjęcia)

W dniach 16.08-23.08.2015 w Przewięzi Zarząd Główny ZOSP RP organizuje szkolenie kapelmistrzom oraz dyrygentom orkiestr dętych działających przy OSP. Podczas szkolenia wytypowana została raczkowska orkiestra dęta do przeprowadzenia warsztatów przez czołowych dyrygentów prowadzących orkiestry na terenie kraju.Przed warsztatami na spotkaniu w świetlicy OSP uczestnicy szkolenia zapoznali się z działalnością Zarządów wojewódzkiego, powiatowego i Zarządu OSP Raczki, następnie przed obeliskiem upamiętniającym tragicznie zmarłych druhów zostały złożone kwiaty i chwilą ciszy oddany hołd poległym druhom.  W spotkaniu uczestniczyli: Wice Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Zygmunt Tomczonek, dyrektor Wydziału Programowo-Szkoleniowego przy ZG ZOSP RP Leonarda Bogdan, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału wojewódzkiego woj. podlaskiego Lucyna Golonko, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tadeusz Chołko, Wójt Gminy Raczki, uczestnicy szkolenia.

Leave a Reply