Wsparcie w rozpowszechnianiu petycji do Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z ogromną prośbą, o wsparcie informacyjne i pomoc w rozpowszechnieniu petycji do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o ułaskawienie druha Edwarda Pruśniewskiego.

Druh Edward Pruśniewski – kierowca Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie gm. Konstancin-Jeziorna woj. mazowieckie w dniu 30 listopada 2014 roku kierował ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym marki SCANIA w drodze do akcji gaśniczej w miejscowości Kępa Okrzewska. …

Druh Edward był kierowcą OSP Bielawa od 35 lat, w chwili wypadku posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, aktualne badanie lekarskie i przeszkolenie. Nie występowały żadne przeciwwskazania do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Niestety, w dniu 30 listopada 2014 roku, w drodze do zdarzenia, podczas wyprzedzania w miejscowości Brześce,
kobieta kierująca samochodem osobowym wykonała manewr skrętu w lewo – wprost pod koła pędzącej Scanii. Mimo natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy przez ratowników OSP Bielawa kierująca samochodem Cinquecento poniosła śmierć na miejscu.

Kierujący samochodem ratowniczo-gaśniczym OSP Bielawa przekroczył dozwoloną prędkość (jak wielu kierowców w drodze do akcji, kiedy liczą się sekundy) i w opinii biegłego nie zachował odpowiedniej ostrożności.

W związku z tragicznym wypadkiem druh Edward Pruśniewski został skazany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie na dwa lata więzienia i karę 40 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz rodziny zmarłej w wypadku kobiety. Sąd drugiej instancji utrzymał ten surowy wyrok.

Należy dodać, iż prokurator wnioskował o wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.
W tej sytuacji zasłużony strażak zamiast odpoczywać na emeryturze, spędzi dwa lata w więziennej celi.
Prosimy o połączenie sił w walce o Jego ułaskawienie!

Link do petycji:
http://www.petycje.pl/petycja/12848/petycja_do_prezydenta_rp_pana_andrzeja_dudy_o_ulaskawienie_ 

Fot. www.piasecznonews.pl