Zabezpieczenie lądowania LPR

 

Data:02.05.2017

Zabezpieczenie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  do 48-letniego męźczyzny w miejscowości Wronowo.  Działania strażaków oprócz przyjęcia śmigłowca polegały na resuscytacji krążeniowo oddechowej pacjenta.