Zawody powiatowe

Data:12.06.2016

W dniu 12 czerwca 2016 roku na stadionie sportowym w Płocicznie odbyły się IX Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego, w których udział wzięło 9 drużyn dorosłych i 5 drużyn młodzieżowych. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Robert Wiśniewski.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

1.OSP Rutka Tartak z wynikiem łącznym 97,54pkt.

2.OSP Bakałarzewo z wynikiem łącznym 108,24 pkt.

3.OSP Postawelek z wynikiem łącznym 108,50 pkt.

4.OSP Płociczno z wynikiem łącznym 111,74 pkt.

5.OSP Skazdub Stary z wynikiem łącznym 129,39 pkt.

6.OSP Gulbieniszki z wynikiem łącznym 131,70 pkt.

7.OSP Pawłówka z wynikiem łącznym 137,02 pkt.
8.OSP Motule Stare z wynikiem łącznym 151,78 pkt.

9.OSP Raczki nie ukończyło konkurencji – rozwinięcie bojowe.
W zawodach OSP Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w klasyfikacji generalnej dziewcząt zwyciężyła drużyna z Filipowa.
Klasyfikacja generalna chłopców przedstawia się następująco:
1.MDP Raczki z łącznym wynikiem 146,94 pkt.
2.MDP Płociczno z łącznym wynikiem 190,07 pkt.

3.MDP Przerośl z łącznym wynikiem 200,01 pkt.
4.MDP Filipów z łącznym wynikiem 243,79 pkt.

 

Leave a Reply