Projekt Polska -Białoruś

polska-bialorusData: 25.11.2016

W dniu 25.11.2016 roku w Augustowie zostało podpisane  porozumienie w sprawie współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu “Współpraca służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”. Partnerami Porozumienia ze strony polskiej są: Gmina Suwałki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Gmina Raczki, Gmina Szypliszki, Gmina Augustów, Stowarzyszenie “Euregion Niemen”, ze strony Republiki Białoruś Grodzieński Obwodowy Zarząd MCzS. W ramach projektu planowane są zakupy samochodów specjalnych i sprzętu do straży pożarnej, rozbudowa strażnicy w OSP Raczki oraz ćwiczenia i seminaria ratownicze po stronie białoruskiej i polskiej.

Wyrazy współczucia

Data:17.10.2016

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” Albert Einstein

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składamy druhowi Adrianowi Bubrowskiemu.

Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Raczkach w dniu 19.10.2016 o godz. 14.00

alarmowanie.pl

APLIKACJA MOBILNA
Serwis ALARMOWANIE.PL informuje, że została wydana wersja testowa aplikacji alarmującej na telefony komórkowe z funkcją potwierdzania/rezygnacji udziału w akcji oraz prezentacją kto bierze udział w akcji a kto nie.
Aplikację można pobrać z Google Play pod nazwą Alarmowanie.pl lub bezpośrednio korzystając z tego linku

LINK do aplikacji

Nr jednostki informacja u Naczelnika lub Prezesa

Zaproszenie na zawody OSP Augustów-Lipowiec

Data: 20.08.2016

Celem Mistrzostw jest:
Sprawdzenie stopnia wyszkolenia uczestników Mistrzostw w zakresie ratownictwa.

Podnoszenie kwalifikacji poprzez współzawodnictwo zespołów.

Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.

Wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie ratownictwa.

Integracja środowisk związanych z ratownictwem.

Promowanie idei i tradycji strażackich.

Popularyzacja ochrony środowiska i ekologii.

ORGANIZATOR, TERMINY I MIEJSCE MISTRZOSTW

Organizator-

Zarząd Miejsko – Gminny w Augustowie

Ochotnicza Straż Pożarna Augustów – Lipowiec

Wojewódzka Stacja Pogotawa Ratunkowego w Suwałkach – ZPD w Augustowie

Termin – 20 sierpień 2016 rok.

Mistrzostwa odbywają się na terenie miasta Augustowa.

Miejsce zbiórki i godzina odprawy – Remiza OSP Augustów-Lipowiec, Tartaczna 27, godz.10.0

Przedwojenna remiza

Data: 1938

Przedwojenne zdjęcie z augustowskiego czasopisma “Nasz Głos”, na którym fotograf uwiecznił remizę strażacką w Raczkach w roku 1938.

Skan z drukowanego czasopisma nie jest najlepszej jakości, ale zarys budynku oraz wielkość drewnianej wieży, zniszczonej podczas II Wojny Światowej są dobrze widoczne. W tle zabudowania rynku. Fotograf ustawiony był w parku, mniej więcej na wysokości obecnego przystanku PKS Augustów.

 

1 3 4 5