Darowizna

nadlenictwoData: 18.06.2014

Na wniosek Zarządu OSP, Nadleśnictwo Szczebra udzieliło darowizny w kwocie 3.000zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup specjalnych ubrań bojowych wykorzytywanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Leave a Reply