Dofinansowanie KSRG

zwiazek-ksrg1Data: 18.06.2014

W dniu 28 maja 2014 roku na wniosek Zarządu OSP, podpisana została umowa przez Komendanta Głównego PSP na dofinansowanie Jednostki w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania wyniosła 25.196,00 zł. Nazwa zadania “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Dotacja podzielona została na wydatki:

 – bieżące : zakup doposażenia zestawu PSP R1(maski krtaniowe, wskaźnik CO2, worek samorozprężny, okulary ochronne, opaska zaciskowa, żel schładzający); zestaw szekli i pęt linowych do wyciągarki oraz zakup 10 ubrań specjalnych bojowych.

– zakupy inwestycyjne: rozpieracz cylindryczny, hydrauliczny z końcówkami, zestaw akcesioriów do rozpieracza ramieniowego.

Leave a Reply