“STRAŻACKI FESTYN Z POMPĄ” POD PATRONATEM LGR

Festyn z pompaData:06.07.2014

,,Strażacki festyn z pompą”takie hasło przyświecało imprezie, która odbyła się 6 lipca 2014 roku na stadionie sportowym w Raczkach. Wydarzenie miało charakter cykliczny, ogólnodostępny, aktywizujący mieszkańców, a zarazem promujący działalność stowarzyszenia. Uczestnikami imprezy byli zwłaszcza mieszkańcy Gminy Raczki, tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Jednak należy podkreślić, że odbiorcami byli także zaproszeni goście oraz osoby z zewnątrz. Liczba uczestników wydarzenia to około 300 osób.

Podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych omówiono realizację przez OSP przedsięwzięć przy udziale środków z PO ,,RYBY”. Zaprezentowano oraz przekazano sprzęt zakupiony przez OSP Raczki przy udziale i wsparciu Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się przy udziale Cezarego Cieślukowskiego – Prezesa LGR, Szczepana Ołdakowskiego – Starostę Powiatu Suwalskiego, Mirosława Sewastynowicza – Przewodniczącego Rady Gminy Raczki, Romana Fiedorowicza – Wójta Gminy Raczki oraz matki chrzestnej samochodu pożarniczego – Emilii Tertel.

Częścią wydarzenia było również ślubowanie druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Raczki, pokaz ratownictwa techniczno-medycznego (przeprowadzenie konkursów dla najmłodszych, wręczenie nagród upominków dla uczestników pokazu), występ Mażoretek ,,LILT”, rozegranie zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Raczki, udział MDP Raczki w konkurencji zawodów organizowanych dla MDP. Na koniec wszystkich konkurencji nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w rozgrywanych zawodach. Podsumowaniem imprezy było ognisko dla uczestników spotkania, które miało na celu integrację lokalnej społeczności.

W ramach festynu zakupione zostały gadżety, nagrody opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją informującą o dofinansowaniu imprezy ze środków UE pod patronatem LGR. Zakupione materiały promocyjne wręczone zostały uczestnikom wydarzenia i stanowiły doskonałe źródło promocji i identyfikacji wizualnej spotkania. Festyn został przeprowadzony przy aktywnym zaangażowaniu (wolontariacie) lokalnej społeczności m.in. dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach (występ Mażoretek ,,LILT”). Dodatkowo imprezę wsparła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Raczkach oraz poszczególne jednostki OSP z terenu Gminy Raczki (Stoki, Wierciochy, Sidory, Sucha Wieś, Raczki). Pokaz ratownictwa technicznego i medycznego przeprowadzony przy udziale Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach oraz druhów z OSP Raczki uzupełniło wydarzenie. „Strażacki festyn z pompą” wpisał się w część obchodów 500 – lecia miejscowości Raczki.

Zrealizowane zadanie przyczyniło się do promocji obszaru LSROR m.in. poprzez prezentację i uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla OSP, który został pozyskany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wydarzenie stanowiło ważny element promocji rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, powiatu i województwa – obszaru działania LSROR.

Informacja o dofinansowaniu pochodzącym ze środków UE oraz o patronacie LGR została przekazana za pomocą strony internetowe, tablicy ogłoszeń OSP Raczki oraz podczas imprezy. Zakupione gadżety (banner reklamowy roll-up, maskotki pies strażak) zostały opatrzone odpowiednimi logotypami informującymi o dofinansowaniu imprezy ze środków UE i patronacie LGR.

Leave a Reply