Uroczystość rocznicy śmierci Druhów z OSP Raczki

Data: 31.05.2014r. (zdjęcia)

Pierwszą rocznicę tragicznie zmarłych strażaków w dniu 31 maja 2013r. w Jankielówce oraz 11.07.1992 roku w Rabalinie  upamiętniono uroczystą zbiórką na której odsłonięto pamiątkowy obelisk z tablicą z wypisanymi nazwiskami poległych strażaków. O godz. 16.20 druhowie udali się na cmentarz parafialny gdzie odmówili krótką modlitwę przy grobach zmarłych strażaków, następnie odbyła się Msza św. celebrowana przez miejscowych księży oraz księży kapelanów ze Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, Straży Pożarnej. We Mszy św. uczestniczyli także rodziny poległych strażaków, kapelan prawosławny strażaków woj. podlaskiego, Podlaski Komendant Wojewódzki st. brygadier Antoni Ostrowski, Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Jan Gradkowski, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach brygadier Bogdan Wierzchowski, delegacja strażaków z Komendy Powiatowej w Sejnach, przedstawiciel Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Zbigniew Mackiewicz, Wójt i Z-ca Wójta Gminy Raczki oraz druhowie z poszczególnych OSP gminy Raczki.

Artykuł na stronie KW PSP w Białymstoku

Leave a Reply