Jeden alarm dwie akcje

Lipwka 28.06.14Data:28.06.2014

W dniu dzisiejszym dwa wyjazdy do stłuczki samochodów osobowych w miejscowości Lipówka i alarmowo z miejsca wypadku do zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR w miejscowości Kurianki.

Kurianki 28.06.14

Boże Ciało

bozecialo14Data: 19.06.2014r.

W dniu dzisiejszym jak co roku poczet sztandarowy z naszej jednostki uczestniczył w uroczystościach z okazji Bożego Ciała w naszej parafii.

Darowizna

nadlenictwoData: 18.06.2014

Na wniosek Zarządu OSP, Nadleśnictwo Szczebra udzieliło darowizny w kwocie 3.000zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup specjalnych ubrań bojowych wykorzytywanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dofinansowanie KSRG

zwiazek-ksrg1Data: 18.06.2014

W dniu 28 maja 2014 roku na wniosek Zarządu OSP, podpisana została umowa przez Komendanta Głównego PSP na dofinansowanie Jednostki w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania wyniosła 25.196,00 zł. Nazwa zadania “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Dotacja podzielona została na wydatki:

 – bieżące : zakup doposażenia zestawu PSP R1(maski krtaniowe, wskaźnik CO2, worek samorozprężny, okulary ochronne, opaska zaciskowa, żel schładzający); zestaw szekli i pęt linowych do wyciągarki oraz zakup 10 ubrań specjalnych bojowych.

– zakupy inwestycyjne: rozpieracz cylindryczny, hydrauliczny z końcówkami, zestaw akcesioriów do rozpieracza ramieniowego.

Zwarcie elektryczne

zwarcieData: 16.06.2014r.

W wyniku prac gospodarczych w jednym z gospodarstw w miejscowości Kurianki II na liniach średniego napięcia doszło do zwarcia. Nikomu nic się nie stało. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu przybycia Pogotowia Energetycznego.

Dofinansowanie OSP

marszakowskiData:16.06.2014

Dziś, 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Wojewóztwa Podlaskiego podpisane umowy o przyznanie pomocy finansowej gminom na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży Pożarnych.  Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali: marszałek Jarosław Dworzański Marszałek Województwa oraz wicemarszałkowie Mieczysław Baszko i Walenty Korycki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele gmin oraz reprezentanci jednostek OSP, którym pomoc finansowa została przekazana. OSP Raczki otrzymało dofinansowanie w kwocie 4000 zł.

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/region/Zarzad_Wojewodztwa_wspiera_Ochotnicza_Straz_Pozarna_w_regionie.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublisheddefault.h

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

zawodysportData: 06.07.2014

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raczkach informuje, że w dniu 6 lipca 2014 roku o godz. 12.00 na stadionie sportowym w Raczkach odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Przed zawodami zaprezentowany zostanie sprzęt zakupiony do OSP Raczki w ramach projektów: „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000 poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki” oraz ,,Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki”.

Program imprezy:

– przywitanie zgromadzonych gości i druhów uczestniczących w zawodach,

– ślubowanie druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  Raczki,

– omówienie przewodniego celu spotkania, realizacja przedsięwzięć przy udziale środków z PO “RYBY”

– zaprezentowanie oraz uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego przy udziale i wsparciu Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,

– pokaz ratownictwa technicznego i medycznego ( przeprowadzenie konkursów dla najmłodszych , drużyn rodzinnych),

– występ majoretek “LILT”,

– zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy,

– udział MDP Raczki w konkurencji zawodów organizowanych dla MDP,

– wręczenie dyplomów i nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w rozgrywanych zawodach,

– ognisko integracyjne podsumowujące imprezę.

Przygotowanie do zawodów

Data: 08.06.2014r. (wideo)

Najmłodsi już ćwiczą przed zawodami które mają się odbyć w Bakałarzewie. Jednym z elementów konkurencji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest umiejętność prawidłowego wiązania węzłów. Przedstawiamy krótki filmik z przygotowań.

Nagranie z przygotowań

 

IV Manewry Ratownictwa Medycznego WIGRY 2014

Data: 07-08.06.2014r. (zdjęcia)

OSP Raczki – 1 miejsce !

W sobotę i niedzielę reprezentacja strażaków z OSP Raczki uczestniczyła w IV Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających KSRG “WIGRY 2014” organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku. Trzy osobowa drużyna w składzie Paweł Kruszewski, Marek Dobuszyński i Kamil Dobuszyński zaliczyła 8 stanowisk ćwiczebnych na których udzielali pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym z  urazami ciała oraz różnego rodzaju dolegliwościami.  Na punktach czekały następujące zadania:

1. Topielec skaczący “na główkę”

2. Malarz ze złamaną nogą i innymi dolegliwościami po upadku z wysokości

3. Wypadek drogowy z udziałem obywateli Litewskich

4. Postrzelony i nadziany na gałąź myśliwy

5. Kobieta w ciąży po upadku z kłada

6. Panna młoda chcąca popełnić samobójstwo

7. Zawał mążczyzny i histeryzująca żona

8. Wypadek na budowie rurociągu gazu (wybuch)

Wyszyskie punktu były bardzo przemyślane i realistyczne dzięki dobrej grze aktorskiej i charakteryzacji pozorantów. W manewrach uczestniczyło 47 załóg z całego województwa.

suwalki24male Relacja 2 Relacja na stronie Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku

Akcja przedszkole

przedszkoleData: 04.06.2014 (zdjęcia)

W ramach miesiąca ochrony przeciwpożarowej jednostka OSP odwiedziła miejscowe przedszkole. Miejmy nadzieje, że to będą kiedyś nasi następcy w służbie.

1 2